ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯೊಳಗೆ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುವನಿದ್ದೇನೆ.

ಸಾವೆಂದರೆ

ಹೀಗೆ ಒಲವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆ
ಸಾವೆಂದರೆ-
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅಂತ್ಯದ ಹೆದರಿಕೆ

ಅವಳನ್ನುವಳು –
ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಹುಡುಗನೇ
ಸಾವೆಂದರೆ-
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆಸೆದ
ಒಲವ ಧಾರವೊಂದರ ಕಡಿತ

ಸಾವೆಂದರೆ-
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯ

ಕೊನೆಗೆ,
ಸಾವೆಂದರೆ-
ನೀನು ಅಥವಾ ನಾನು
ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಇರದ ಪ್ರಪಂಚ

Sweepers-shortfilms

%d bloggers like this: