ಮೈಗಂಟಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಲಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳು


ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ದೋಚಿದರು
ನಗ, ನಾಣ್ಯ ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲ
ಸಾಮಾನು, ಅದೀದು, ನಿತ್ಯದ ಸರಕು
ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಜೀವನ.
ಸೂರೆ ಹೋದವು-
ಕನಸುಗಳು ಉಕ್ಕೇರಿದ ಗಲ್ಲೆಗಳು
ಉಗ್ರಾಣಗಳು, ತಿಜೋರಿಗಳು
ಯಾರೆಂದು ಹೇಳದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ.
ಹೋದವರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಹೋದಂತೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಖುಷಿಗಳಾದವು.
ಅವರಿವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುಸುಪಿಸು
ನಿಂತವರು, ನಡೆದವರು, ದಿಟ್ಟಿಸಿದವರು
ನಕ್ಕವರು, ವಿಷಾದಿಸಿದವರು
ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೊಂದು ಹಳದಿ ಕಣ್ಣು.
ಅವನು ಎಂದೋ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ
ನೊಂದು ಬೆಂದು ಅನ್ನದಂತೆ ಹಗುರವಾದವನು.
ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೈ ನೇವರಿಸುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಬದುಕು ಪಡೆದು, ಕೈ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ದಾರಿ ಕಂಡು ಕೊಂಡವನು.
ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಬಾಯಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ
ಅನುಮಾನದ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳಾಗಿ
ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ ಹಿಂಭಾಲಿಸುತ್ತವೆ
ಅವನ ಮೈಗಂಟಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೋಡುವಂತೆ.
ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚೀರುವುದು-
ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನನ್ನ ಬಗೆಯಲ್ಲ
ನನ್ನವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಅಪರಾಧ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ನಾನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬರೆದ ಕವನ

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ದೋಚಿದರು

ನಗ, ನಾಣ್ಯ ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲ

ಸಾಮಾನು, ಅದೀದು, ನಿತ್ಯದ ಸರಕು

ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಜೀವನ.


ಸೂರೆ ಹೋದವು-

ಕನಸುಗಳು ಉಕ್ಕೇರಿದ ಗಲ್ಲೆಗಳು

ಉಗ್ರಾಣಗಳು, ತಿಜೋರಿಗಳು

ಯಾರೆಂದು ಹೇಳದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ.


ಹೋದವರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಹೋದಂತೆ

ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಖುಷಿಗಳಾದವು.

ಅವರಿವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುಸುಪಿಸು

ನಿಂತವರು, ನಡೆದವರು, ದಿಟ್ಟಿಸಿದವರು

ನಕ್ಕವರು, ವಿಷಾದಿಸಿದವರು

ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೊಂದು ಹಳದಿ ಕಣ್ಣು.


ನಾನು ಎಂದೋ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ

ನೊಂದು ಬೆಂದು ಅನ್ನದಂತೆ ಹಗುರವಾದವನು.

ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೈ ನೇವರಿಸುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಬದುಕು ಪಡೆದು, ಕೈ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ದಾರಿ ಕಂಡು ಕೊಂಡವನು.


ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಬಾಯಿಗಳೀಗ  ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ

ಅನುಮಾನದ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಳಾಗಿ

ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಲಿಸಿ

ನನ್ನ ಮೈಗಂಟಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೋಡುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ.


ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೀರುವುದು-

ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನನ್ನ ಬಗೆಯಲ್ಲ

ನನ್ನವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

(ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೂ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ನಾನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬರೆದ ಕವನ)

About ನೀರ ತೆರೆ
ಕಡಲ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸ ಕಾಣುತ್ತಾ.. ಮನಸ್ಸು ಬಂದಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಂಪಣಿ ಎಳೆಯುವ ಗೆಳೆಯರ " ಓ ಬೇಲೆ" ಸದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವವನು ನಾನು. ಮೇಲೆಳುವ ನೀರ ತೆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳನ್ನೆಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೆಂದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತಾರಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ತಬ್ದಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಡುವಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನೀರ ತೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲೊಡ್ಡಿ ಸರಿ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವವನು.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: